Words with the prefix "ir-" (779)

This morpheme tends to mean "not". Some of the most representative words that include it are: irregular, irresponsible

See the full list below: • iron
 • irrelevant
 • ironically
 • irony
 • irrespective
 • iris
 • irregular
 • ironic
 • irritation
 • irene
 • irrational
 • irresistible
 • irresponsible
 • irritable
 • irrigation
 • irreversible
 • irritably
 • irradiation
 • irrelevance
 • irrevocable
 • irregularly
 • irrevocably
 • irritate
 • irregularity
 • irate
 • ironside
 • irritant
 • irritability
 • irreconcilable
 • irrationality
 • irreducible
 • irresistibly
 • irreverent
 • irrepressible
 • ironical
 • irresponsibility
 • irksome
 • irreparable
 • irreplaceable
 • ironworks
 • irretrievably
 • ironwork
 • iridescent
 • ironstone
 • irrecoverable
 • irascible
 • ire
 • irrefutable
 • irritatingly
 • irrationally
 • irreversibly
 • ironmonger
 • irretrievable
 • irredeemable
 • irredeemably
 • irian
 • irreligious
 • irresponsibly
 • irreducibly
 • ironmongery
 • irrigate
 • irreverence
 • irreparably
 • iridescence
 • iridium
 • irradiance
 • irreversibility
 • irreducibility
 • ironmaster
 • irremediable
 • irresolute
 • irreverently
 • irrelevantly
 • irresolution
 • irrelevancy
 • irreproachable
 • irruption
 • irascibility
 • irresolvable
 • irrationalism
 • irk
 • irreligion
 • irremovable
 • ironmaking
 • irrebuttable
 • irredentist
 • irrepressibly
 • irresolutely
 • irrotational
 • ironman
 • ironweed
 • irradiate
 • irreconcilability
 • irrecoverably
 • irrefutably
 • irremediably
 • irritatedly
 • irised
 • irrationalist
 • iridology
 • irp
 • irresectable
 • irritancy
 • iroko
 • ironclad
 • ironer
 • ironwood
 • irreproachably
 • irrigable
 • irrigator
 • irrupt
 • irruptive
 • irascibly
 • irately
 • iridologist
 • iritis
 • ironbound
 • ironist
 • irreconcilably
 • irrefragable
 • irregardless
 • irreplaceability
 • irreplaceably
 • irresistibility
 • irresoluble
 • irrespectively
 • irrevocability
 • ir-
 • iridesce
 • irie
 • irksomely
 • irksomeness
 • iroij
 • iron-handed
 • ironish
 • ironware
 • ironworker
 • ironworking
 • irori
 • irous
 • irrealism
 • irrecoverability
 • irredenta
 • irredentism
 • irrefutability
 • irrelation
 • irrelative
 • irreligiousness
 • irremediability
 • irreproducible
 • irresponsive
 • irrigational
 • irriguous
 • irritative
 • iru
 • IR
 • Ir.
 • IRA
 • Ira
 • Iraan
 • irable
 • Iracheta
 • iracund
 • Irad
 • irade
 • iraggic
 • Iraheta
 • iraimbilanja
 • Irak
 • Iraklion
 • Irakw
 • iralukast
 • irampanel
 • Iran
 • Irangate
 • Irani
 • Iranian
 • Iranian Azerbaijan
 • Iranian Plateau
 • Iranian studies
 • Iranianate
 • Iranianisation
 • Iranianise
 • Iranianism
 • Iranianist
 • Iranianization
 • Iranianize
 • Iranianness
 • Iranic
 • Iranicist
 • Iranicity
 • Iranification
 • Iranify
 • Iranistics
 • iranite
 • Irano-
 • Iranocentric
 • Iranology
 • Iranophile
 • Iranophilia
 • Iranophilic
 • Iranophobe
 • Iranophobia
 • Iranophobic
 • Iranophone
 • Iran–Iraq War
 • Iraq
 • Iraq al-Ajam
 • Iraqgate
 • Iraqi
 • Iraqibacter
 • Iraqification
 • Iraqiness
 • iraqite
 • Iraqnophobia
 • Iraqw
 • irarsite
 • irascibleness
 • irateness
 • iration
 • iratumumab
 • iravadiid
 • IRB
 • Irbe Strait
 • irbesartan
 • Irbil
 • IRBM
 • Irby
 • IRC
 • IRCer
 • IRCop
 • IRE
 • ireful
 • irefully
 • irefulness
 • Irelan
 • Ireland
 • Irelander
 • Irenaean
 • Irenæus
 • irenarch
 • Irene
 • irenic
 • irenical
 • irenically
 • irenicon
 • irenics
 • irenid
 • irenology
 • iresine
 • irestone
 • Ireton
 • Irey
 • irezumi
 • IRF
 • Irfan
 • IrG
 • IRGC
 • Irgun
 • Irgunist
 • IRHD
 • irhtemite
 • IRI
 • iri-
 • iriambilanja
 • Iriarte
 • Iribe
 • Iricism
 • Irick
 • irid
 • irid-
 • iridaceous
 • iridal
 • iridarsenite
 • iridate
 • irideal
 • iridectome
 • iridectomise
 • iridectomize
 • iridectomy
 • iridencleisis
 • irideocorneal
 • irideous
 • irideremia
 • iridescent cloud
 • iridescent shark
 • iridescent ware
 • iridescently
 • iridesis
 • iridiagnosis
 • iridial
 • iridian
 • Iridian
 • iridiated
 • iridic
 • iridico-
 • iridiferous
 • Iridill
 • iridin
 • iridinid
 • iridio-
 • iridiocorneal
 • iridioscope
 • iridious
 • iridisation
 • iridise
 • iriditis
 • iridization
 • iridize
 • irido-
 • iridochoroidal
 • iridociliary
 • iridocorneal
 • iridocyclitis
 • iridocyte
 • iridodesis
 • iridodiagnosis
 • iridodiagnostic
 • iridodial
 • iridodialysis
 • iridodonesis
 • iridoid
 • iridoline
 • iridological
 • iridomyrmecin
 • iridoparalysis
 • iridopathy
 • iridophore
 • iridophoroma
 • iridoplast
 • iridoplegia
 • iridoplegic
 • iridosmine
 • iridosmium
 • iridotasis
 • iridotomy
 • iridoviral
 • iridovirid
 • iridovirus
 • Irigarayan
 • irigenin
 • iriginite
 • Irigoyen
 • irilone
 • irindalone
 • irinotecan
 • IRINT
 • Iriomote cat
 • Irion
 • Irion County
 • Iris
 • iris diaphragm
 • iris dilator muscle
 • iris pigmented epithelium
 • iris-
 • irisated
 • irisating
 • irisation
 • iriscope
 • Irisgate
 • Irish
 • Irish acre
 • Irish bouzouki
 • Irish breakfast tea
 • Irish car bomb
 • Irish coffee
 • Irish confetti
 • Irish cream
 • Irish elk
 • Irish English
 • Irish flute
 • Irish Free State
 • Irish Gaelic
 • Irish goodbye
 • Irish hint
 • Irish hobby
 • Irish joke
 • Irish lord
 • Irish moss
 • Irish Moss
 • Irish pennant
 • Irish poplin
 • Irish potato
 • Irish reef
 • Irish Republican Army
 • Irish Sea
 • Irish setter
 • Irish step dancing
 • Irish stepdance
 • Irish stew
 • Irish Traveller
 • Irish twin
 • Irish waterfall
 • Irish Wolfhound
 • Irishcism
 • IrishE
 • Irishism
 • Irishlike
 • Irishly
 • Irishman
 • Irishman's hurricane
 • Irishness
 • Irishry
 • Irishwoman
 • Irishy
 • irisin
 • irislike
 • irisresorcinol
 • iritic
 • Irizarry
 • Irkut
 • Irkutsk
 • irky
 • IRL
 • Irlam
 • Irlen syndrome
 • irloxacin
 • IRM
 • Irma
 • irmologion
 • irmos
 • iroijlaplap
 • Iron
 • Iron Age
 • iron age
 • iron bacterium
 • iron band
 • iron bloom
 • iron bomb
 • iron brew
 • iron cage
 • iron carbide
 • iron cement
 • Iron County
 • iron cross
 • Iron Cross
 • Iron Curtain
 • iron curtain
 • iron eagle
 • iron filings
 • iron fist
 • iron flint
 • iron gray
 • iron group
 • iron gum
 • iron hand
 • iron handed
 • iron handedly
 • iron handedness
 • iron harvest
 • iron hoof
 • iron horse
 • Iron Lady
 • iron lady
 • iron liquor
 • iron lung
 • iron maiden
 • iron man
 • iron meteorite
 • iron mine
 • iron mould
 • Iron Mountain
 • iron ore
 • iron out
 • iron oxide
 • iron ration
 • iron rice bowl
 • iron road
 • iron sand
 • iron scale
 • iron sulfide
 • iron sulphide
 • iron triangle
 • iron vitriol
 • iron-54
 • iron-56
 • iron-57
 • iron-58
 • iron-fisted
 • iron-handedly
 • iron-handedness
 • iron-hearted
 • iron-shot
 • iron-sick
 • iron-sulfur cluster
 • iron-sulfur protein
 • iron-sulphur cluster
 • iron-sulphur protein
 • ironable
 • ironbark
 • ironedetate
 • ironfisted
 • ironhanded
 • ironhandedly
 • ironhandedness
 • ironhearted
 • ironic error
 • ironic process theory
 • ironicalness
 • ironice
 • ironicise
 • ironick
 • iron(II) oxide
 • iron(II) sulfate
 • iron(III) chloride
 • iron(III) oxide
 • iron(III) sulfate
 • ironing basket
 • ironing board
 • ironise
 • ironiser
 • ironism
 • ironize
 • ironless
 • ironlike
 • ironmaker
 • ironmine
 • ironmongeress
 • ironmongering
 • ironness
 • ironomyiid
 • ironperson
 • Irons
 • irons in the fire
 • ironsand
 • ironshot
 • Ironside
 • ironsmith
 • ironsmithing
 • ironsmithy
 • Ironton
 • ironwoman
 • ironwort
 • irony mark
 • ironym
 • Iroquoian
 • Iroquois
 • Iroquois County
 • Iroquois Falls
 • Iroquois Wars
 • Iroslav
 • IRP
 • IRQ
 • IRQL
 • IRR
 • Irr
 • irradiancy
 • irradiant
 • irradiative
 • irradiator
 • irradicable
 • irradicably
 • irradicate
 • irrational number
 • irrationalise
 • irrationalistic
 • irrationalize
 • irrationalness
 • Irrawaddy
 • irrealis
 • irrealis mood
 • irrealistic
 • irreality
 • irreceptive
 • irreciprocal
 • irreclaimable
 • irreclaimableness
 • irreclaimably
 • irrecognisable
 • irrecognition
 • irrecognizable
 • Irreconcilable
 • irreconcilableness
 • irreconcile
 • irreconcileable
 • irreconciled
 • irreconcilement
 • irreconciliation
 • irrecondite
 • irrecordable
 • irrecoverableness
 • irrecuperable
 • irrecuperably
 • irrecured
 • irrecusable
 • irrecusably
 • irredeemability
 • irredeemableness
 • Irredentist
 • irredentistic
 • irreducible complexity
 • irreducibleness
 • irredundance
 • irredundant
 • irreferential
 • irreflection
 • irreflective
 • irreflexive
 • irreflexively
 • irreformability
 • irreformable
 • irreformably
 • irrefragability
 • irrefragableness
 • irrefragably
 • irrefragible
 • irrefrangibility
 • irrefrangible
 • irrefrangibleness
 • irrefrangibly
 • irrefusable
 • irrefutableness
 • irregardful
 • irregardlessly
 • irregeneracy
 • irregeneration
 • irregible
 • irregular galaxy
 • irregular plural
 • irregular prime
 • irregular prism
 • irregular verb
 • irregular warfare
 • irregular-verb
 • irregularist
 • irregularization
 • irregularize
 • irregularness
 • irregulate
 • irregulous
 • irrejectable
 • irrelapsable
 • irrelate
 • irrelated
 • irrelationship
 • irrelatively
 • irrelativeness
 • irrelativity
 • irrelephant
 • irrelievable
 • irreligionism
 • irreligionist
 • irreligiosity
 • irreligiously
 • irremeable
 • irremediableness
 • irremissibility
 • irremissible
 • irremissibleness
 • irremissibly
 • irremission
 • irremissive
 • irremittable
 • irremovability
 • irremovably
 • irremunerable
 • irrenowned
 • irrep
 • irreparability
 • irreparableness
 • irreparate
 • irrepealability
 • irrepealable
 • irrepealably
 • irrepentance
 • irreplaceableness
 • irrepleviable
 • irreplicability
 • irreplicable
 • irreprehensible
 • irreprehensibleness
 • irreprehensibly
 • irrepresentability
 • irrepresentable
 • irrepressibility
 • irrepressibleness
 • irreproachability
 • irreproachableness
 • irreproducibility
 • irreproducibly
 • irreprovable
 • irreprovableness
 • irreprovably
 • irreptitious
 • irrepugnable
 • irreputable
 • irresectability
 • irresilient
 • irresistance
 • irresistible grace
 • irresistibleness
 • irresistless
 • irresolubleness
 • irresolubly
 • irresoluteness
 • irresolvability
 • irresolvableness
 • irresolvably
 • irresolvedly
 • irrespective of
 • irrespirable
 • irresponsibleness
 • irresponsiveness
 • irrestrainable
 • irresultative
 • irresuscitable
 • irresuscitably
 • irretention
 • irretentive
 • irreticence
 • irreticent
 • irretraceable
 • irretractable
 • irretractile
 • irretrievability
 • irretrievableness
 • irreturnable
 • irrevealable
 • irreverend
 • irreverential
 • irreversibleness
 • irrevisability
 • irrevisable
 • irrevocableness
 • irrevokable
 • irrevokably
 • irrevoluble
 • irrhythmia
 • irrhythmic
 • irrhythmically
 • IRRI
 • irrigably
 • irrigant
 • irrigatable
 • irrigraphy
 • irrisible
 • irrision
 • irrisistible
 • irrisory
 • irritable bowel syndrome
 • irritableness
 • irritainment
 • irritatable
 • irritational
 • irritator
 • irritatory
 • irrorate
 • irroration
 • irrotationality
 • irrotationally
 • irrubrical
 • irruent
 • irrugate
 • irrumate
 • irrumatio
 • irrumation
 • irruptively
 • IRS
 • irsogladine
 • IRSP
 • IRT
 • Irtysh
 • irtyshite
 • Irukandji
 • Irukandji syndrome
 • Irusha
 • IRV
 • Irv
 • Irven
 • Irvin
 • Irvine
 • Irving
 • Irvingian
 • Irvingism
 • Irvingite
 • Irvington
 • Irwell
 • Irwin
 • Irwinton

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments (3)

 • #1 5vgtrshYA$ %eeeegrnlhg4efwh fbweqd sdddfvnwervdnsmwkjcefnifwdjswhevjb
  Written by: etvrg on 09/12/2020
 • #2 So many words who ever did it must not be irresponsible
  Written by: Nun yah on 12/03/2021
 • #3 Good job I am very proud of you
  Written by: Babaldeep Kaur on 19/06/2021

Write a comment about this list