Words containing the phoneme glottal stop /ʔ/ (22)Word Pronunciation (IPA)
planetarium /plænɪʔˈɛːɹɪəm/
uh-oh /ˈʌʔoʊ/
/ˈʌ̆ʔ˦oʊ˨/
uh-uh /ˈ(ʔ)ʌ̃˧.ʔʌ̃˩/
Amazigh /ʔæ.mæːˈziːʁ/
/ʔɑ.mɑːˈziːʁ/
/ʔa.maːˈziːʁ/
fuhgeddaboudit /fɵˈɡɛɾəˌbæʊɾɨʔ/
glottal stop /ɡlɒʔəl stɒp/
grunt work /ɡɹʌ̃nʔwɝk/
huh-uh /ˈhʌ̃.ʔʌ̃/
humuhumunukunukuapuaa /ˌhumuˌhumuˌnukuˌnukuˌaːpuˈaʔa/
Iraan /ˌaɪɹəˈʔæn/
Layton /ˈleɪʔn̩/
noscitur a sociis /nɒskiˈtuˑɹ ˌɑˑ ˌsɔkiːʔiˑs/
nuh-uh /ˈnʌ̃ʔʌ̃/
/nʌ̃ˈʔʌ̃/
O'odham /ɔʔɔˈtam/
oopuhue /oʊʔoʊpəˈhuːiː/
pre-ejaculatory /pɹiʔɪ.ˈdʒæ.kjə.lə.ˌtɔɹ.i/
Qapla' /qχɑpˈlɑʔ/
ruh-roh /ˈɹʌʔˌɹoʊ/
sarpork /sapɒʔ/
trouble at mill /tɹʊbəlɑtʔmɪl/
water parade /wɔːtɜː pəˈɹeɪʔ/
XXX /ʔɛksʔɛksʔɛks/

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments (2)

  • #1 JF4BHPGJ http://www.yandex.ru
    Written by: JF4BHPGJ www.yandex.ru on 22/02/2020
  • #2 Hurhhehrhrhejhehdhrh Gsgshehe
    Written by: Hehe on 14/05/2022

Write a comment about this list