Nouns with the suffix "-ary" (616)

This morpheme tends to mean "place for, collection of". Some of the most representative words that include it are: glossary, granary, library. It's typically applied to nouns.

See the full list below: • secretary
 • library
 • mary
 • summary
 • anniversary
 • boundary
 • salary
 • diary
 • dictionary
 • contrary
 • vocabulary
 • subsidiary
 • commentary
 • documentary
 • primary
 • rosemary
 • sanctuary
 • military
 • missionary
 • burglary
 • judiciary
 • estuary
 • centenary
 • infirmary
 • beneficiary
 • secondary
 • obituary
 • intermediary
 • corollary
 • adversary
 • constabulary
 • canary
 • itinerary
 • mortuary
 • glossary
 • binary
 • contemporary
 • actuary
 • tributary
 • apothecary
 • auxiliary
 • ordinary
 • emissary
 • veterinary
 • rosary
 • statuary
 • seminary
 • aviary
 • cassowary
 • clary
 • reliquary
 • dispensary
 • ovary
 • mercenary
 • cleary
 • quandary
 • bursary
 • visionary
 • calvary
 • bicentenary
 • capillary
 • notary
 • granary
 • friary
 • fiduciary
 • antiquary
 • rotary
 • penitentiary
 • quaternary
 • urinary
 • pituitary
 • prebendary
 • bestiary
 • domiciliary
 • functionary
 • topiary
 • deary
 • catenary
 • formulary
 • undersecretary
 • breviary
 • polypary
 • dignitary
 • tercentenary
 • luminary
 • pessary
 • lectionary
 • dromedary
 • ossuary
 • plenary
 • justiciary
 • turbary
 • votary
 • rockumentary
 • voluptuary
 • lapidary
 • quincentenary
 • sacramentary
 • costmary
 • legionary
 • premaxillary
 • distributary
 • syllabary
 • fritillary
 • apiary
 • mammary
 • vicary
 • residuary
 • quatercentenary
 • hymnary
 • metasedimentary
 • capitulary
 • pensionary
 • dentary
 • epistolary
 • unary
 • vivary
 • ferrary
 • vagary
 • coparcenary
 • feodary
 • sagittary
 • ternary
 • vaccary
 • nectary
 • metacommentary
 • horary
 • confectionary
 • sexagenary
 • eleemosynary
 • sublibrary
 • minidictionary
 • cartulary
 • antiphonary
 • herbary
 • peccary
 • accessary
 • sectary
 • beggary
 • sublunary
 • custumary
 • sallary
 • sesquicentenary
 • scapulary
 • reversionary
 • miliary
 • mediary
 • mid-February
 • megacapillary
 • fructuary
 • stipendiary
 • anterior pituitary
 • concubinary
 • bilingual dictionary
 • visual binary
 • calvary
 • usuary
 • nonvisionary
 • active vocabulary
 • mid-January
 • questionary
 • falsary
 • visual diary
 • electroauxiliary
 • federary
 • dicktionary
 • ceroferary
 • dicktionary
 • supraciliary
 • necessary
 • otary
 • zamindary
 • Virgin Mary
 • pocket dictionary
 • traditionary
 • arbitrary
 • collared peccary
 • cotemporary
 • usufructuary
 • allodiary
 • planetary
 • congiary
 • neo-reactionary
 • octonary
 • presidary
 • Canary
 • encyclopedic dictionary
 • exigendary
 • public library
 • quæstionary
 • management summary
 • eclipsing binary
 • executive summary
 • tin anniversary
 • nidary
 • dotary
 • antidictionary
 • proletary
 • semi-syllabary
 • hairy canary
 • originary
 • mammillary
 • nondocumentary
 • radiary
 • commendatary
 • janisary
 • angary
 • microsummary
 • janissary
 • protonotary
 • obedienciary
 • residentiary
 • pecuary
 • trinary
 • stationary
 • questuary
 • grammary
 • pothecary
 • wood anniversary
 • ancillary
 • counter-revolutionary
 • balneary
 • cyberdiary
 • noncontemporary
 • voluntary
 • obedientiary
 • articulary
 • microdocumentary
 • semidocumentary
 • volary
 • tintinnabulary
 • tunicary
 • shockumentary
 • running commentary
 • champagne taste on a beer salary
 • subsecretary
 • concessionary
 • vary
 • janizary
 • bimillenary
 • superprimary
 • ecosanctuary
 • megaprimary
 • incendiary
 • bullary
 • septcentenary
 • poticary
 • defining vocabulary
 • Borgesian library
 • bullary
 • hereditary
 • hot burglary
 • defining-vocabulary
 • televisionary
 • rudimentary
 • honorary
 • tricenary
 • textuary
 • scenary
 • silentiary
 • unitary
 • tricentenary
 • portuary
 • proprietary
 • subdictionary
 • nonbeneficiary
 • ditionary
 • calamary
 • exemplary
 • femetary
 • solitary
 • schlockumentary
 • solitary
 • vexillary
 • lemonary
 • figary
 • acetary
 • letuary
 • maxillary
 • petrary
 • mobile library
 • columbary
 • ultrarevolutionary
 • ladies' auxiliary
 • rhyming dictionary
 • civil law notary
 • climate canary
 • false primary
 • jannissary
 • ambary
 • nonproprietary
 • drama documentary
 • antidocumentary
 • bloody mary
 • tepary
 • veganniversary
 • Bloody Mary
 • abkary
 • electary
 • appointment diary
 • pronotary
 • phyllary
 • Latin notary
 • septenary
 • superciliary
 • milliary
 • interlineary
 • signary
 • metadictionary
 • imaginary
 • factionary
 • Hail Mary
 • depositary
 • supramaxillary
 • pseudodocumentary
 • monthaversary
 • nonbinary
 • monthiversary
 • postcapillary
 • direct primary
 • antidotary
 • molary
 • consuetudinary
 • microcapillary
 • seintuary
 • preprimary
 • digital library
 • electuary
 • naucrary
 • pronouncing dictionary
 • supplementary
 • controlled vocabulary
 • silver anniversary
 • bercary
 • titulary
 • legatary
 • apocrisiary
 • semiauxiliary
 • polyzoary
 • infomediary
 • consectary
 • court customary
 • soapumentary
 • stannary
 • dual primary
 • subahdary
 • agropecuary
 • pronunciation dictionary
 • boilary
 • decaversary
 • blomary
 • sexcentenary
 • webumentary
 • abundary
 • registrary
 • jaggary
 • predentary
 • antiunitary
 • bloomary
 • redemptionary
 • abortuary
 • sententiary
 • spermary
 • novenary
 • rhythmic contemporary
 • piscary
 • titan primary
 • personal fiduciary
 • class secretary
 • laniary
 • pedary
 • audio commentary
 • minidocumentary
 • vespiary
 • supercommentary
 • sedimentary
 • nitrary
 • supersalary
 • nonsecretary
 • regal fritillary
 • wildlife sanctuary
 • devotary
 • legendary
 • vulnerary
 • donary
 • ebrary
 • zedoary
 • anti-revolutionary
 • protocolary
 • urban contemporary
 • videolibrary
 • quinary
 • clown-car primary
 • lactary
 • quadringenary
 • lending library
 • hyperdictionary
 • siserary
 • precautionary
 • mensiversary
 • seditionary
 • quadringentenary
 • boongary
 • vivipary
 • donatary
 • Typhoid Mary
 • southern cassowary
 • extended vocabulary
 • ostiary
 • translating dictionary
 • paramilitary
 • bog rosemary
 • revolutionary
 • pecary
 • translation dictionary
 • supernumerary
 • commissary
 • scary
 • press secretary
 • tape library
 • General Secretary
 • lunary
 • marsh fritillary
 • sanguinary
 • tutelary
 • general secretary
 • golden anniversary
 • metamediary
 • customary
 • tetranary
 • lanary
 • photodocumentary
 • fictionary
 • neoreactionary
 • nitriary
 • outflow boundary
 • annuary
 • sea canary
 • cyberlibrary
 • wooden anniversary
 • anagram dictionary
 • confessary
 • reverse dictionary
 • ablephary
 • axillary
 • pseudovary
 • superficiary
 • septomaxillary
 • reference library
 • picture dictionary
 • gemmary
 • carnary
 • cybrary
 • processionary
 • sacrary
 • nonrevolutionary
 • disciplinary
 • intermaxillary
 • maleficiary
 • mapinguary
 • ruptuary
 • datary
 • ariary
 • referendary
 • contact binary
 • vestiary
 • agiary
 • meetaversary
 • petary
 • coprimary
 • nanocapillary
 • miner's canary
 • shlockumentary
 • Carnegie library
 • miners' canary
 • septuagenary
 • sec'tary
 • subcontrary
 • confessionary
 • successary
 • zythepsary
 • cat that ate the canary
 • mantuary
 • cat that swallowed the canary
 • bibliothecary
 • Richard Snary
 • foreign secretary
 • præliminary
 • peritubular capillary
 • co-religionary
 • preliminary
 • decenary
 • denary
 • termitary
 • hebdomadary
 • reactionary
 • hebdomadiversary
 • arrectary
 • valetudinary
 • passionary
 • grain boundary
 • ferulary
 • prothonotary
 • utlary
 • agynary
 • insectary
 • koshary
 • decennary
 • caravansary
 • sectionary
 • decennary
 • emphyteuticary
 • sudary
 • milertary
 • buttillary
 • actionary
 • coronary
 • quandrary
 • platypusary
 • dateaversary
 • platypussary
 • temporary
 • formicary
 • alveary
 • manuary
 • convulsionary
 • feudary
 • jungle primary
 • tracheary
 • predictionary
 • feudatary
 • noctuary
 • Under Secretary
 • subordinary
 • mandatary
 • stranguary
 • Home Secretary
 • religionary
 • parcenary
 • hypothecary
 • superliminary
 • mirabilary
 • armamentary
 • stalkumentary
 • counterrevolutionary
 • hermitary
 • collabulary
 • fedary
 • receptary
 • ubiquitary
 • macrolarvipary
 • dark green fritillary
 • abecedary
 • passive vocabulary
 • Ordinary
 • parietary
 • mockumentary
 • cessionary
 • coreligionary
 • oblationary
 • abecediary
 • heath fritillary
 • sextary
 • sextary
 • Glanville fritillary
 • potecary
 • metasummary
 • benedictionary
 • octocentenary
 • tertiary
 • alphasyllabary
 • zemindary
 • non-binary
 • numerary
 • spectroscopic binary
 • vlogumentary
 • finary
 • mocumentary
 • red factor canary
 • adult contemporary
 • coboundary
 • complementary
 • evangelistary
 • muscle Mary
 • wiktionary
 • destinatary
 • warrant canary
 • film library
 • antimissionary
 • plenipotentiary
 • mutuary
 • proseminary
 • pearl-bordered fritillary
 • promptuary
 • nonlibrary
 • stercorary
 • plagiary
 • gramary
 • Verde Mary
 • æstuary
 • e-library
 • accipitary
 • aloedary
 • chartulary
 • consignatary
 • modal auxiliary
 • revestiary
 • walking dictionary
 • accipitrary
 • panary
 • penal rosary
 • antirevolutionary
 • social commentary
 • fuckumentary
 • gender binary
 • retiary

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

  Write a comment about this list