Adjectives with the suffix "-ish" (1,000)

This morpheme tends to mean "somewhat like". Some of the most representative words that include it are: childish, foolish, snobbish. It's typically applied to adjectives.

See the full list below:

Showing only 1,000 items. 1,431 elements in total

We show you the first 1,000 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

69.88%

Purchase full list for €5 • foolish
 • selfish
 • stylish
 • childish
 • lavish
 • sluggish
 • reddish
 • feverish
 • boyish
 • moorish
 • brackish
 • garish
 • bullish
 • outlandish
 • greenish
 • churlish
 • yellowish
 • girlish
 • sheepish
 • unselfish
 • hellish
 • devilish
 • longish
 • amateurish
 • smallish
 • whitish
 • brutish
 • brownish
 • greyish
 • nightmarish
 • squeamish
 • snobbish
 • pinkish
 • youngish
 • bluish
 • purplish
 • popish
 • fiendish
 • ghoulish
 • slavish
 • blackish
 • bookish
 • biggish
 • rakish
 • newish
 • roguish
 • largish
 • peevish
 • boorish
 • prudish
 • wolfish
 • impish
 • babyish
 • priggish
 • shortish
 • modish
 • peckish
 • raffish
 • ticklish
 • freakish
 • bearish
 • skittish
 • sharpish
 • beamish
 • shrewish
 • mawkish
 • loutish
 • waspish
 • wimpish
 • dryish
 • lowish
 • squarish
 • clownish
 • stand-offish
 • whiggish
 • fortyish
 • foppish
 • puckish
 • darkish
 • elvish
 • owlish
 • mannish
 • hawkish
 • leftish
 • tigerish
 • monkish
 • sweetish
 • lumpish
 • flattish
 • coquettish
 • tallish
 • dandyish
 • thickish
 • thuggish
 • donnish
 • fairish
 • thinnish
 • oldish
 • dwarfish
 • thirtyish
 • schoolboyish
 • kittenish
 • tomboyish
 • puppyish
 • laddish
 • goodish
 • cultish
 • knavish
 • dampish
 • blimpish
 • roundish
 • poorish
 • clannish
 • mulish
 • plumpish
 • vampish
 • coltish
 • swinish
 • dullish
 • stiffish
 • brightish
 • actorish
 • hippyish
 • warmish
 • sluttish
 • faddish
 • smartish
 • blockish
 • pettish
 • straightish
 • womanish
 • moreish
 • schoolgirlish
 • sottish
 • runtish
 • stoutish
 • twittish
 • sourish
 • deepish
 • slowish
 • blueish
 • spinsterish
 • softish
 • waggish
 • roughish
 • quietish
 • cleanish
 • yobbish
 • buffoonish
 • lightish
 • frumpish
 • fogeyish
 • swish
 • uppish
 • gingerish
 • whorish
 • widish
 • dragonish
 • caddish
 • dwarvish
 • sharkish
 • trollish
 • fiftyish
 • twentyish
 • gangsterish
 • more-ish
 • elfish
 • novelettish
 • ninetyish
 • strongish
 • highish
 • schoolmarmish
 • cartoonish
 • schoolmasterish
 • trampish
 • earlyish
 • blondish
 • crankish
 • orcish
 • shish
 • punkish
 • liverish
 • weakish
 • voguish
 • heavyish
 • quickish
 • prankish
 • spookish
 • mauvish
 • pixieish
 • ogreish
 • heathenish
 • vapourish
 • buckish
 • goatish
 • prattish
 • skiddish
 • fannish
 • stockish
 • baddish
 • fullish
 • brattish
 • scampish
 • vicarish
 • dilettantish
 • gnomish
 • fattish
 • summerish
 • unboyish
 • unstylish
 • jargonish
 • unsnobbish
 • sparkish
 • mopish
 • sixtyish
 • ruttish
 • rightish
 • pollyannaish
 • fawnish
 • nicish
 • orkish
 • snappish
 • goonish
 • hardish
 • piggish
 • blankish
 • plainish
 • hottish
 • geekish
 • marish
 • largeish
 • doltish
 • cuntish
 • deep-dish
 • latish
 • evenish
 • slobbish
 • old-maidish
 • rompish
 • steepish
 • palish
 • townish
 • commonish
 • vixenish
 • lateish
 • mummyish
 • slimmish
 • doveish
 • gawkish
 • freeish
 • ladyish
 • viperish
 • tartish
 • aguish
 • cheapish
 • mildish
 • deadish
 • loudish
 • dovish
 • monthlyish
 • vinegarish
 • countryish
 • midnightish
 • doggish
 • pantherish
 • coolish
 • wankish
 • decentish
 • oddish
 • saltish
 • rawish
 • hoydenish
 • ironish
 • standardish
 • dickish
 • thirteenish
 • blindish
 • briskish
 • apish
 • vampirish
 • cattish
 • textbookish
 • masqueradish
 • runish
 • picayunish
 • solidish
 • funnish
 • brickish
 • hickish
 • runish
 • familyish
 • gunpowderish
 • roynish
 • tiredish
 • mommyish
 • Polish
 • clientish
 • niggerish
 • rattish
 • centerish
 • zombieish
 • hoboish
 • unfeverish
 • kecklish
 • rattish
 • wispish
 • roller-coasterish
 • moistish
 • smoothish
 • proudish
 • wantish
 • West Flemish
 • uplandish
 • blingish
 • swampish
 • wontish
 • alienish
 • mentorish
 • pearlish
 • couple-ish
 • spit-and-polish
 • safeish
 • salmonish
 • unclish
 • sixtiesish
 • ledish
 • scammish
 • tolerablish
 • puppetish
 • coupleish
 • beauish
 • niceish
 • Klannish
 • Geatish
 • Star Trekkish
 • leaderish
 • goldish
 • wobblish
 • wolvish
 • eightyish
 • cityish
 • backwaterish
 • bigotish
 • raisinish
 • wenchish
 • otterish
 • tadpolish
 • rubberish
 • Hullish
 • yearbookish
 • cowardish
 • smittlish
 • priestish
 • dollish
 • wreckish
 • centrish
 • monkeyish
 • intellectualish
 • spicish
 • gayish
 • froggish
 • queenish
 • ropish
 • elevenish
 • minionish
 • trickish
 • beardish
 • so-soish
 • adultish
 • yeshivish
 • mawmish
 • rareish
 • grumpish
 • earthish
 • rogueish
 • minorish
 • couplish
 • deafish
 • bystanderish
 • overish
 • zombyish
 • Babelish
 • Czechish
 • groupish
 • Perlish
 • forestish
 • snakish
 • startish
 • grittish
 • donkeyish
 • gipsyish
 • calvish
 • elderish
 • ruddyish
 • antisphexish
 • filmish
 • sleekish
 • WASPish
 • Californiaish
 • Icelandish
 • idolish
 • barish
 • Gaulish
 • notebookish
 • lubish
 • lunkish
 • hoggish
 • sitcomish
 • Loloish
 • drabbish
 • standoffish
 • gibberish
 • storybookish
 • teenagerish
 • Zennish
 • hotelish
 • anti-goyish
 • cougarish
 • sitcommish
 • crossish
 • dilettanteish
 • Sueish
 • wearish
 • busybodyish
 • Rhemish
 • oysterish
 • saddish
 • scarecrowish
 • unjewish
 • dweebish
 • showish
 • niggish
 • Wendish
 • doctorish
 • drunkish
 • pleasantish
 • Disneyish
 • interparish
 • Tiggerish
 • awkwardish
 • bastardish
 • jiggish
 • snowish
 • broadish
 • busyish
 • Ottoman Turkish
 • plaguish
 • Twainish
 • sillyish
 • skunkish
 • knackish
 • startlish
 • Gradgrindish
 • rarish
 • greenhornish
 • offish
 • yarrish
 • mermaidish
 • pound-foolish
 • new laddish
 • giraffish
 • bookwormish
 • dirtyish
 • Trumpish
 • cookbookish
 • nineteenish
 • hoonish
 • extrovertish
 • normalish
 • Rhenish
 • cloddish
 • flunkeyish
 • gluttonish
 • Googlish
 • Sundayish
 • heelish
 • Rockwellish
 • hidalgoish
 • American English
 • chickenish
 • showmanish
 • spitish
 • bounderish
 • dumbish
 • turdish
 • madamish
 • Bieberish
 • wrongish
 • mobbish
 • sermonish
 • femalish
 • beefish
 • Fridayish
 • boobish
 • warrish
 • maturish
 • rubbish
 • Hollywoodish
 • English
 • drawish
 • dronish
 • outdoorish
 • thingish
 • tricksterish
 • Irish
 • Italish
 • flunkyish
 • lambish
 • routish
 • schoolbookish
 • cloudish
 • illish
 • gaumish
 • Greekish
 • cowboyish
 • togetherish
 • Jewish
 • unsqueamish
 • kiddish
 • bitterish
 • genteelish
 • Lettish
 • clodpolish
 • swankish
 • dotish
 • flaxenish
 • ovalish
 • bardish
 • mammonish
 • boarish
 • televisionish
 • mennish
 • Pollyanish
 • leekish
 • lordish
 • rudish
 • fastish
 • Heepish
 • hunkish
 • antifish
 • teenybopperish
 • silentish
 • cubbish
 • unprudish
 • numptyish
 • okayish
 • droogish
 • modelish
 • Septemberish
 • twerpish
 • Pollyanna-ish
 • jadish
 • brainish
 • weirdish
 • essayish
 • clumpish
 • Pollyannaish
 • similarish
 • fowlish
 • Jutish
 • weaselish
 • muddyish
 • Jewishish
 • battish
 • currish
 • knappish
 • Lombardish
 • Shemitish
 • Courish
 • beakish
 • motherish
 • Koranish
 • wennish
 • swannish
 • airish
 • Holmesish
 • Pollyannish
 • kiddyish
 • bloggish
 • lazyish
 • redneckish
 • hyppish
 • twattish
 • pollyannish
 • Jutlandish
 • firmish
 • babish
 • Ishmaelitish
 • Courlandish
 • Netherlandish
 • labrish
 • robberish
 • unchildish
 • cuteish
 • professionalish
 • boobyish
 • coldish
 • criminalish
 • frippish
 • blogish
 • gigglish
 • lionish
 • Lisoish
 • Winnipegish
 • domish
 • handish
 • wormish
 • Mecklenburgish
 • scaffoldish
 • diaperish
 • tomfoolish
 • truckish
 • lemonish
 • waterish
 • surrealish
 • lovish
 • Greenlandish
 • anti-Jewish
 • Aspieish
 • fineish
 • delish
 • wheatish
 • chavish
 • mountebankish
 • B-movieish
 • woggish
 • outsiderish
 • Hunnish
 • Aprilish
 • gentilish
 • quailish
 • quiverish
 • random-ish
 • teatish
 • marrish
 • Cornish
 • wartish
 • willowish
 • Christianish
 • introvertish
 • ghost-townish
 • British
 • Lispish
 • all-overish
 • faggish
 • undonnish
 • gaddish
 • lavenderish
 • radicalish
 • otherish
 • maddish
 • heavenish
 • sandyish
 • Israelitish
 • Slovakish
 • oblongish
 • guttersnipish
 • hillbillyish
 • baldish
 • froppish
 • spiderish
 • quaintish
 • clerkish
 • nappish
 • small-townish
 • Amish
 • schoolish
 • randomish
 • draffish
 • McDonaldish
 • nannyish
 • jokish
 • gewgawish
 • bluntish
 • witchish
 • multifannish
 • Radioheadish
 • novelish
 • womannish
 • overlavish
 • baboonish
 • spivish
 • Canutish
 • chavvish
 • toyish
 • Seinfeldish
 • Pythonish
 • guestish
 • swellish
 • seventeenish
 • feeblish
 • uncoquettish
 • ungirlish
 • professorish
 • spivvish
 • pseudish
 • riffraffish
 • insiderish
 • lompish
 • yuppieish
 • zanyish
 • cavalierish
 • roinish
 • rosish
 • tightish
 • etherish
 • nabobish
 • kitish
 • spiritish
 • workish
 • hipsterish
 • melpomenish
 • huffish
 • snoutish
 • heymish
 • hypish
 • philistinish
 • authorish
 • Muslimish
 • boomerish
 • buffish
 • carabao English
 • partyish
 • savantish
 • gypsyish
 • out-of-townish
 • marrowish
 • mistyish
 • British English
 • superstylish
 • Hufflepuffish
 • nervish
 • Kurdish
 • bloodyish
 • queerish
 • Maughamish
 • hoidenish
 • Englishish
 • postcardish
 • Frankensteinish
 • pseudo English
 • clammish
 • ghostish
 • stiltish
 • weerish
 • ripeish
 • yuppyish
 • moonish
 • blokeish
 • Voldemortish
 • sylphish
 • Cockneyish
 • frailish
 • boppish
 • Swedish
 • anorakish
 • skitterish
 • Spanish
 • Quakerish
 • Scotish
 • unticklish
 • wavyish
 • buccaneerish
 • Swabish
 • duckish
 • meatish
 • Quebeckish
 • cliquish
 • gazetteerish
 • goyish
 • tonish
 • fanboyish
 • pimpish
 • shyish
 • Yorkish
 • slightish
 • unfreakish
 • beastish
 • otherworldish
 • dunnish
 • hillish
 • tightwaddish
 • Faulknerish
 • strictish
 • nymphish
 • OKish
 • loftish
 • Burmish
 • schoolmissish
 • copperish
 • wettish
 • divinish
 • wordish
 • maukish
 • civilish
 • missish
 • aspish
 • fennish
 • rammish
 • wifish
 • Romish
 • muckerish
 • unBritish
 • papish
 • humanish
 • waifish
 • peacockish
 • footballish
 • nitpickish
 • Novemberish
 • haimish
 • Finnish
 • powerish
 • Gryffindorish
 • Uriah Heepish
 • Midianitish
 • shysterish
 • unchurlish
 • pseudo-English
 • suckerish
 • freshish
 • landish
 • Africanish
 • schoolteacherish
 • shrewdish
 • cowish
 • bleakish
 • bunkerish
 • parkish
 • toughish
 • foxish
 • unpeevish
 • landladyish
 • ceorlish
 • inkhornish
 • skyish
 • sleepish
 • soubrettish
 • girlfriendish
 • sumphish
 • rigmarolish
 • parentish
 • shadowish
 • slangish
 • friendish
 • lakish
 • goose-ish
 • alish
 • rowdyish
 • ruffianish
 • shepherdish
 • snarkish
 • prettyish
 • wildish
 • calmish
 • tettish
 • emptyish
 • tsarish
 • unfannish
 • Pictish
 • Londonish
 • martyrish
 • sievish
 • unpriggish
 • ninnyish
 • vowelish
 • chumpish
 • comic-bookish
 • fieldish
 • formalish
 • Frankish
 • sore-thumbish
 • hangoverish
 • satanish
 • cleverish
 • Gampish
 • nunnish
 • looseish
 • Donald Trumpish
 • Hallmarkish
 • maumish
 • porkish
 • oikish
 • roosterish
 • poserish
 • nearish
 • narrowish
 • newspaperish
 • Vancouverish
 • Britishish
 • slannish
 • Anglish
 • knee-jerkish
 • vagabondish
 • brockish
 • Osterlandish
 • toddlerish
 • poseurish
 • rainbowish
 • asshattish
 • sickish
 • klezmerish
 • dumpish
 • shallowish
 • uffish
 • Kentish
 • Canaanitish
 • Eeyorish
 • tigrish
 • schoolyardish
 • consumerish
 • squirmish
 • gentlemanish
 • raccoonish
 • Woolfish
 • afternoonish
 • eeyorish
 • tonnish
 • modernish
 • falsish
 • coppish
 • violetish
 • bronzish
 • poltroonish
 • fairylandish
 • tweenish
 • shoppish
 • grayish
 • Adamish
 • overbookish
 • playerish
 • gooseberryish
 • waferish
 • limpish
 • closish
 • serfish
 • unbrutish
 • friendlyish
 • vagarish
 • quackish
 • stripperish
 • gollumish
 • seventyish
 • prelatish
 • directorish
 • hackerish
 • poppish
 • vandalish
 • assholish
 • hastish
 • twilightish
 • Islamitish
 • Stephen Kingish
 • werewolfish
 • citizenish
 • folkish
 • braggish
 • swartish
 • slimish
 • diva-ish
 • loosish
 • eremitish
 • berryish
 • kittlish
 • Gandalfish
 • adventurish
 • rubish
 • starkish
 • Laplandish
 • woolish
 • apartheidish
 • Kentuckyish
 • noirish
 • vogueish
 • wallflowerish
 • easyish
 • painterish
 • lobsterish
 • Hitlerish
 • geezerish
 • peakish
 • clonish
 • bareish
 • songish
 • sootish
 • nitwittish
 • squirrelish
 • staffish
 • farmerish
 • flirtish
 • crabbish
 • paganish
 • antish
 • Mondayish
 • shrillish
 • divaish
 • lukewarmish
 • unactorish
 • folklorish
 • vulturish

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments (3)

 • #1 O comoara aceasta lista de o mie de adjective cu sufixe.
  Multumesc!
  Pot gasi undeva... traducerea?
  Nu cunosc multe dintre acestea.
  Written by: Ana Cenac-Mehedinti on 18/10/2021
 • #2 Domnule professor, Iuli... am o datorie asumata sa contribui pecuniar la munca dv.
  Indicati- mi o modalitate afara de ..internet( nu am abilitati)
  Un cont bancar eventual si un nume. Sau... prin transfer de bani.. spre exemplu , Money Gram sau.. alta.
  Multumesc Pentru un eventual raspuns!
  Zi buna!
  Written by: Ana Cenac-Mehedinti on 18/10/2021
 • #3 Multe multumiri pentru tot ce faceti stimate ,domn profesor!
  Written by: Ana Cenac -Mehedinţi on 30/10/2021

Write a comment about this list