Adjectives ending with the vowel u (64) • impromptu
 • in-situ
 • frou-frou
 • see-thru
 • CU
 • vieux jeu
 • antiguru
 • pilau
 • Ainu
 • nouveau
 • Hindu
 • quasitau
 • non-U
 • gosu
 • bungfu
 • getting-to-know-you
 • pushmepullyou
 • pushmi-pullyu
 • ausbau
 • fundu
 • antiflu
 • bijou
 • kiasu
 • pau
 • in situ
 • walaʻau
 • holier-than-thou
 • ex contractu
 • ormolu
 • parvenu
 • Ch'un-ch'iu
 • Chun-chiu
 • Manchu
 • gun-fu
 • Chunchiu
 • ecru
 • geru
 • écru
 • jambu
 • rompu
 • revestu
 • fou
 • blu
 • Zulu
 • battu
 • Kartu
 • Chunqiu
 • gunfu
 • nu
 • perdu
 • ex-Yu
 • pari passu
 • suaku
 • Urdu
 • ditau
 • breakthru
 • Cthulhu
 • multibureau
 • BU
 • otsu
 • good for you
 • SBU
 • portmanteau
 • West Coast Bajau

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

  Write a comment about this list