Adjectives ending with the consonant h (1,000)

Showing only 1,000 items. 2,038 elements in total

We show you the first 1,000 for free below. However, if you need the full list you can purchase it by clicking the following button:

49.07%

Purchase full list for €5 • high
 • fresh
 • rich
 • fourth
 • fifth
 • rough
 • nineteenth
 • tough
 • smooth
 • sixth
 • eighteenth
 • twentieth
 • harsh
 • seventh
 • eighth
 • tenth
 • foolish
 • thorough
 • ninth
 • twelfth
 • fifteenth
 • selfish
 • eleventh
 • fourteenth
 • thirteenth
 • stylish
 • childish
 • lavish
 • lush
 • posh
 • scotch
 • in-depth
 • high-tech
 • flash
 • sluggish
 • staunch
 • hi-tech
 • arch
 • through
 • reddish
 • one-fifth
 • full-length
 • awash
 • feverish
 • hundredth
 • rash
 • boyish
 • mammoth
 • brash
 • thirtieth
 • down-to-earth
 • plush
 • moorish
 • brackish
 • garish
 • fiftieth
 • loath
 • bullish
 • outlandish
 • greenish
 • churlish
 • flush
 • yellowish
 • girlish
 • sheepish
 • unselfish
 • hellish
 • one-tenth
 • devilish
 • last-ditch
 • longish
 • ith
 • amateurish
 • smallish
 • whitish
 • brutish
 • uncouth
 • brownish
 • greyish
 • see-through
 • nightmarish
 • thousandth
 • squeamish
 • snobbish
 • fortieth
 • pinkish
 • youngish
 • bluish
 • butch
 • purplish
 • twenty-fifth
 • one-sixth
 • popish
 • fiendish
 • ghoulish
 • slavish
 • shoulder-length
 • blackish
 • knee-length
 • bookish
 • waist-high
 • biggish
 • rakish
 • newish
 • roguish
 • largish
 • peevish
 • ninetieth
 • boorish
 • nth
 • twenty-fourth
 • prudish
 • wolfish
 • impish
 • sky-high
 • post-match
 • eightieth
 • babyish
 • one-eighth
 • priggish
 • jth
 • knee-high
 • shortish
 • top-notch
 • twenty-sixth
 • modish
 • peckish
 • raffish
 • mid-twentieth
 • seventieth
 • ticklish
 • freakish
 • bearish
 • loth
 • skittish
 • hush-hush
 • sharpish
 • beamish
 • twenty-seventh
 • shrewish
 • low-tech
 • mawkish
 • loutish
 • floor-length
 • sixtieth
 • waspish
 • old-growth
 • wimpish
 • dryish
 • twenty-eighth
 • lowish
 • squarish
 • clownish
 • stand-offish
 • whiggish
 • one-seventh
 • fortyish
 • foppish
 • puckish
 • twenty-ninth
 • darkish
 • elvish
 • owlish
 • mannish
 • hawkish
 • leftish
 • tigerish
 • monkish
 • hand-to-mouth
 • thigh-high
 • sweetish
 • lumpish
 • flattish
 • coquettish
 • tallish
 • south
 • broad-brush
 • dandyish
 • thickish
 • overmuch
 • thuggish
 • donnish
 • fairish
 • half-length
 • thinnish
 • oldish
 • pre-launch
 • dwarfish
 • thirtyish
 • schoolboyish
 • drive-through
 • kittenish
 • read-through
 • ultra-high
 • tomboyish
 • puppyish
 • laddish
 • goodish
 • cultish
 • indepth
 • one-touch
 • knavish
 • dampish
 • blimpish
 • roundish
 • poorish
 • clannish
 • mulish
 • plumpish
 • vampish
 • life-or-death
 • one-ninth
 • coltish
 • swinish
 • dullish
 • stiffish
 • brightish
 • actorish
 • hippyish
 • feature-length
 • warmish
 • sluttish
 • somesuch
 • scorched-earth
 • faddish
 • smartish
 • full-width
 • north
 • one-fourth
 • blockish
 • pettish
 • straightish
 • stop-and-search
 • womanish
 • moreish
 • schoolgirlish
 • sottish
 • runtish
 • stoutish
 • twittish
 • sourish
 • deepish
 • slowish
 • blueish
 • spinsterish
 • open-hearth
 • softish
 • waggish
 • roughish
 • quietish
 • cleanish
 • five-hundredth
 • industrial-strength
 • yobbish
 • buffoonish
 • lightish
 • frumpish
 • fogeyish
 • swish
 • uppish
 • gingerish
 • whorish
 • widish
 • dragonish
 • caddish
 • 'igh
 • dwarvish
 • sharkish
 • trollish
 • fiftyish
 • twentyish
 • gangsterish
 • more-ish
 • elfish
 • novelettish
 • multifaith
 • ninetyish
 • strongish
 • highish
 • schoolmarmish
 • cartoonish
 • schoolmasterish
 • trampish
 • earlyish
 • blondish
 • crankish
 • orcish
 • shish
 • punkish
 • liverish
 • weakish
 • voguish
 • heavyish
 • quickish
 • umptieth
 • prankish
 • spookish
 • mauvish
 • pixieish
 • ogreish
 • heathenish
 • vapourish
 • buckish
 • goatish
 • prattish
 • skiddish
 • anti-flash
 • fannish
 • stockish
 • baddish
 • fullish
 • push-through
 • brattish
 • scampish
 • vicarish
 • dilettantish
 • gnomish
 • fattish
 • summerish
 • unboyish
 • unstylish
 • jargonish
 • unsnobbish
 • sparkish
 • mopish
 • sixtyish
 • ruttish
 • rightish
 • pollyannaish
 • fawnish
 • nicish
 • orkish
 • snappish
 • goonish
 • hardish
 • piggish
 • pro-birth
 • kitsch
 • blankish
 • plainish
 • pro-death
 • multi-wavelength
 • hottish
 • geekish
 • marish
 • largeish
 • doltish
 • cuntish
 • deep-dish
 • latish
 • evenish
 • slobbish
 • old-maidish
 • rompish
 • steepish
 • palish
 • lah-de-dah
 • townish
 • commonish
 • vixenish
 • lateish
 • mummyish
 • slimmish
 • doveish
 • gawkish
 • freeish
 • ladyish
 • viperish
 • tartish
 • aguish
 • cheapish
 • mildish
 • deadish
 • loudish
 • dovish
 • monthlyish
 • vinegarish
 • countryish
 • midnightish
 • doggish
 • pantherish
 • coolish
 • wankish
 • decentish
 • oddish
 • saltish
 • full-stretch
 • rawish
 • hoydenish
 • ironish
 • dozenth
 • standardish
 • dickish
 • thirteenish
 • blindish
 • high-pitch
 • briskish
 • apish
 • vampirish
 • cattish
 • textbookish
 • bait-and-switch
 • masqueradish
 • runish
 • picayunish
 • in a flash
 • solidish
 • presh
 • funnish
 • brickish
 • down in the mouth
 • hickish
 • runish
 • sahih
 • familyish
 • MUH
 • uneath
 • gunpowderish
 • roynish
 • tiredish
 • mommyish
 • Polish
 • multimonth
 • Banach
 • antirich
 • clientish
 • niggerish
 • brath
 • rattish
 • centerish
 • zombieish
 • hoboish
 • autograph
 • unfeverish
 • kecklish
 • futch
 • rattish
 • wench
 • olenimorph
 • wispish
 • roller-coasterish
 • moistish
 • short of a length
 • smoothish
 • proudish
 • last ditch
 • lauyah
 • wantish
 • West Flemish
 • nanorough
 • daft as a brush
 • uplandish
 • blingish
 • swampish
 • wontish
 • alienish
 • mentorish
 • pearlish
 • couple-ish
 • smashmouth
 • spit-and-polish
 • safeish
 • salmonish
 • saw tooth
 • unclish
 • sixtiesish
 • kajillionth
 • prematch
 • ledish
 • scammish
 • tolerablish
 • postgrowth
 • nonhigh
 • puppetish
 • overrash
 • coupleish
 • beauish
 • niceish
 • Klannish
 • Geatish
 • Star Trekkish
 • leaderish
 • goldish
 • wobblish
 • synchromesh
 • wolvish
 • eightyish
 • cityish
 • backwaterish
 • bigotish
 • raisinish
 • wenchish
 • otterish
 • tadpolish
 • rubberish
 • Hullish
 • interbirth
 • Czech
 • yearbookish
 • cowardish
 • smittlish
 • fouth
 • priestish
 • good length
 • dollish
 • wreckish
 • centrish
 • monkeyish
 • so-manieth
 • intellectualish
 • spicish
 • gayish
 • posthatch
 • froggish
 • queenish
 • ropish
 • elevenish
 • transearth
 • minionish
 • trickish
 • twenty-oneth
 • beardish
 • so-soish
 • adultish
 • yeshivish
 • mawmish
 • antispeech
 • rareish
 • grumpish
 • Talysh
 • earthish
 • rogueish
 • minorish
 • couplish
 • deafish
 • bystanderish
 • overish
 • zombyish
 • interfaith
 • mid-March
 • Babelish
 • unsmooth
 • Czechish
 • groupish
 • woman enough
 • Perlish
 • forestish
 • snakish
 • startish
 • stop and search
 • grittish
 • donkeyish
 • interborough
 • gipsyish
 • calvish
 • elderish
 • ruddyish
 • antisphexish
 • filmish
 • sleekish
 • prebleach
 • cush
 • WASPish
 • Californiaish
 • Icelandish
 • idolish
 • barish
 • Gaulish
 • kth
 • terefah
 • fifty-oneth
 • notebookish
 • lubish
 • lunkish
 • eleventeenth
 • hoggish
 • interbranch
 • sitcomish
 • Loloish
 • drabbish
 • standoffish
 • gibberish
 • storybookish
 • teenagerish
 • Zennish
 • hotelish
 • anti-goyish
 • cougarish
 • sitcommish
 • foorth
 • crossish
 • dilettanteish
 • Sueish
 • wearish
 • busybodyish
 • OTH
 • Rhemish
 • oysterish
 • saddish
 • scarecrowish
 • unjewish
 • dweebish
 • showish
 • fullwidth
 • niggish
 • Wendish
 • doctorish
 • drunkish
 • makrooh
 • antiambush
 • pleasantish
 • Disneyish
 • makruh
 • interparish
 • Tiggerish
 • festlich
 • awkwardish
 • bastardish
 • jiggish
 • snowish
 • broadish
 • busyish
 • Ottoman Turkish
 • terephah
 • antisplash
 • plaguish
 • Twainish
 • sillyish
 • skunkish
 • bigtooth
 • knackish
 • startlish
 • Gradgrindish
 • rarish
 • greenhornish
 • offish
 • out of touch
 • yarrish
 • hench
 • mermaidish
 • semismooth
 • pound-foolish
 • new laddish
 • giraffish
 • bookwormish
 • dirtyish
 • Trumpish
 • cookbookish
 • bajillionth
 • nineteenish
 • nonbeach
 • hoonish
 • scared to death
 • extrovertish
 • gangstah
 • normalish
 • Rhenish
 • intermonth
 • cloddish
 • sixty-oneth
 • flunkeyish
 • gluttonish
 • Googlish
 • Sundayish
 • heelish
 • Rockwellish
 • hidalgoish
 • American English
 • chickenish
 • showmanish
 • multiwavelength
 • unworth
 • spitish
 • bounderish
 • dumbish
 • turdish
 • unworth
 • madamish
 • Bieberish
 • upsides with
 • wrongish
 • intermorph
 • mobbish
 • sermonish
 • femalish
 • beefish
 • Fridayish
 • boobish
 • warrish
 • highbush
 • maturish
 • rubbish
 • interpatch
 • Hollywoodish
 • English
 • flatch
 • drawish
 • dronish
 • outdoorish
 • thingish
 • antihelminth
 • tricksterish
 • Irish
 • Italish
 • flunkyish
 • profesh
 • lambish
 • nonresearch
 • routish
 • sandwich
 • schoolbookish
 • cloudish
 • illish
 • gaumish
 • Greekish
 • cowboyish
 • postbath
 • togetherish
 • Jewish
 • prebreach
 • nigh
 • unsqueamish
 • kiddish
 • bitterish
 • genteelish
 • Lettish
 • clodpolish
 • swankish
 • dotish
 • flaxenish
 • nonflush
 • wet through
 • ovalish
 • rolling in dough
 • eldrich
 • bardish
 • harder than Chinese math
 • mammonish
 • centillionth
 • boarish
 • eldritch
 • Scotch
 • unbrash
 • psych
 • box-fresh
 • googolplexth
 • televisionish
 • mennish
 • Pollyanish
 • leekish
 • googolth
 • lordish
 • rudish
 • fastish
 • neutron-rich
 • starch
 • out to lunch
 • Heepish
 • intrapatch
 • hunkish
 • antifish
 • teenybopperish
 • silentish
 • postbirth
 • cubbish
 • unprudish
 • numptyish
 • okayish
 • droogish
 • modelish
 • Septemberish
 • twerpish
 • Pollyanna-ish
 • jadish
 • pretouch
 • brainish
 • weirdish
 • superhigh
 • essayish
 • clumpish
 • pleased as Punch
 • Pollyannaish
 • similarish
 • fowlish
 • Jutish
 • weaselish
 • redmouth
 • pleased as punch
 • muddyish
 • postbleach
 • Jewishish
 • battish
 • currish
 • knappish
 • nonchurch
 • Lombardish
 • wroth
 • antiflash
 • Shemitish
 • Courish
 • beakish
 • Dutch
 • peach
 • how manyth
 • motherish
 • unthorough
 • Koranish
 • wennish
 • swannish
 • airish
 • Holmesish
 • Pollyannish
 • kiddyish
 • bloggish
 • lazyish
 • wah-wah
 • redneckish
 • hyppish
 • twattish
 • pollyannish
 • Jutlandish
 • noarch
 • firmish
 • babish
 • Ishmaelitish
 • Courlandish
 • Netherlandish
 • labrish
 • robberish
 • cazh
 • sich
 • unchildish
 • cuteish
 • professionalish
 • boobyish
 • Deutsch
 • coldish
 • criminalish
 • frippish
 • decillionth
 • blogish
 • gigglish
 • lionish
 • Lisoish
 • Winnipegish
 • trefah
 • industrial strength
 • domish
 • handish
 • wormish
 • Mecklenburgish
 • megarich
 • scaffoldish
 • midsouth
 • ultrarich
 • diaperish
 • tomfoolish
 • truckish
 • predeath
 • lemonish
 • waterish
 • surrealish
 • lovish
 • awrath
 • Greenlandish
 • distarch
 • anti-Jewish
 • Aspieish
 • fineish
 • delish
 • wheatish
 • overrich
 • chavish
 • mountebankish
 • B-movieish
 • woggish
 • outsiderish
 • Hunnish
 • Aprilish
 • squillionth
 • gentilish
 • quailish
 • quiverish
 • random-ish
 • teatish
 • marrish
 • milliardth
 • Cornish
 • goth
 • wartish
 • dog rough
 • willowish
 • Christianish
 • introvertish
 • ghost-townish
 • British
 • Lispish
 • all-overish
 • faggish
 • undonnish
 • gaddish
 • lavenderish
 • radicalish
 • otherish
 • maddish
 • heavenish
 • intrafaith
 • sandyish
 • self-etch
 • Israelitish
 • Slovakish
 • somatroph
 • oblongish
 • guttersnipish
 • wicked pissah
 • hillbillyish
 • baldish
 • froppish
 • spiderish
 • quaintish
 • OOH
 • clerkish
 • strickenthrough
 • nappish
 • small-townish
 • vigintillionth
 • Amish
 • schoolish
 • nonswitch
 • randomish
 • draffish
 • McDonaldish
 • nannyish
 • jokish
 • gewgawish
 • bluntish
 • witchish
 • multifannish
 • Radioheadish
 • novelish
 • womannish
 • overlavish
 • baboonish
 • fresh
 • spivish
 • Canutish
 • chavvish
 • toyish
 • Seinfeldish
 • bleach
 • Pythonish
 • guestish
 • swellish
 • anopisthograph
 • seventeenish
 • feeblish
 • uncoquettish
 • ungirlish
 • professorish
 • non-French
 • spivvish
 • pseudish
 • heah
 • riffraffish
 • insiderish
 • lompish
 • yuppieish
 • zanyish
 • cavalierish
 • roinish
 • rosish
 • tightish
 • etherish
 • Ingush
 • nabobish
 • sligh
 • kitish
 • spiritish
 • nothingth
 • rath
 • workish
 • hipsterish
 • melpomenish
 • huffish
 • monowavelength
 • snoutish
 • heteracanth
 • heymish
 • hypish
 • midstrength
 • philistinish
 • asleep at the switch
 • authorish
 • Muslimish
 • stanch
 • boomerish
 • buffish
 • carabao English
 • partyish
 • savantish

Note: these words have been obtained from Wiktionary and have been classified and improved through automated computer linguistics processes.

Comments

This list doesn't have any comment yet.

  Write a comment about this list